Bize Ulaşın

+90 212 948 22 20

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku – Marka / Patent / Tasarım / Telif / Alan Adı Danışmanlığı- Ulusal ve Uluslararası Marka ve Patent Vekilliği Hizmetleri:

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku modern çağın ve gelişen teknolojilerin odak noktasında yer alan, sürekli değişim ve gelişim gösteren, dinamik bir yapıya sahip ve çok uluslu kuralların uygulandığı global bir hukuk dalıdır.

Büromuz, bünyesinde yer alan uzman hukukçular, marka ve patent vekilleri, araştırma ekipleri ve destek personeli ile fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında yerli ve çok uluslu müvekkillerimize danışmanlık, avukatlık ve marka/patent vekilliği hizmetleri sağlamaktadır. Hizmetlerimizi sağlarken, müvekkillerimizin kendi sektörlerine özgü dinamiklerini dikkate alarak en uygun hukuki çözümleri sağlamak ana hedeflerimizden olup, yalnızca teorik yaklaşımlar değil müvekkillerimizin içinde bulundukları endüstrileri dikkate alarak pragmatik çözümler üretmek için çabalamaktayız. 

Marka Hukuku, Vekillik Hizmetleri ve Taklitle Mücadele

Hukuk Ofisimiz, yerli ve çok uluslu müvekkillerine marka uyuşmazlıkları ile ilgili her konuda detaylı danışmanlık, avukatlık ve vekillik hizmetleri sağlamaktadır. Türkiye’nin her ilinde ekibimiz ile hukuki hizmet sağlarken, Türkiye dışındaki hukuki hizmetlerimizi ise güvenilir ve birçok global kuruluş tarafından ödüllendirilmiş çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlamaktayız.

Marka Hukuku ile ilgili Türkiye ve yabancı ülkelerdeki “danışmanlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Marka uygunluk ve tescil edilebilirlik araştırmaları,
 2. Marka kullanım araştırmaları,
 3. Taklit ürünlerin ve marka hakkı ihlallerinin tespiti amaçlı piyasa araştırmaları, ürün alımları, delil tespitleri işlemlerinin yürütülmesi,
 4. Teknik ve hukuki mütalaaların butik bir anlayış gözetilerek müvekkillere özgü bakış açısıyla hazırlanması,
 5. Marka temelli sözleşmelerin (lisans, devir, rehin ve benzeri sözleşmeler) hazırlanması,
 6. Marka lisanslama süreçlerinin baştan sona yürütülmesi ve bu konuda sektör dinamiklerine uygun yol haritaları çizilerek gerekli her türlü sözleşmenin hazırlanması,
 7. Yerli ve çok uluslu müvekkillerimize ve çalışanlarına marka hukuku özelinde eğitimler verilmesi.

Markalar ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu, WIPO, bölgesel marka ve patent ofisleri ile yurtdışı patent ofisleri nezdinde yürüttüğümüz “vekillik hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka bülten izleme hizmetlerinin sağlanması ve benzer olarak tespit edilen markaların hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 2. Yabancı patent ofisleri nezdinde marka bülten izleme hizmetlerinin çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlanması ve benzer olarak tespit edilen markaların hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 3. Her türden marka başvurusunun (kelime/şekil markaları, ses markaları, renk markaları, hareket markaları, 3 boyutlu markalar ve benzeri) yapılması ve sürecin tescil belgesi tahsisine kadar takip edilmesi,
 4. Tanınmış marka tescili için her türlü ön araştırmanın yapılması, başarı şansı ile ilgili delillerin değerlendirilmesi akabinde alınabilecek aksiyonlarla ilgili hukuki görüş sağlanması ve tanınmış marka başvurularının yapılması ve takibi,
 5. Marka itirazlarının ve karara itirazların yapılması ve süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 6. Marka itirazlarına ve kullanılmama def’ilerine karşı cevapların ve delillerin sunulması ile süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 7. Markaların devir, rehin, rüçhan kayıt, kısmi/tam yenileme, birleşme/bölünme/ayni sermaye koyma, miras yoluyla intikal, sicil sureti düzenleme, lisans kayıt, geri çekme/vazgeçme, WIPO yer değiştirme ve dönüştürme işlemlerinin sağlanması.  
 8. WIPO nezdindeki başvuru, devir, yenileme, geri çekme ve benzeri her türlü işlemin yapılması.

Marka Hukuku ile ilgili “avukatlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Konuların sulhen çözümü kapsamında online ve/veya fiziki delil tespiti işlemlerinin yapılması ve akabinde ihtarnamelerin gönderilerek sulh süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Menfi ve müspet tespit davaları ile ihtiyati tedbir talepli marka iptal ve hükümsüzlük davalarının açılması ve müvekkillerimizin ilk derece hukuk mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 3. Maddi/manevi tazminat ve itibar tazminatı ile ihtiyati tedbir talepli marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet davalarında müvekkillerimizin ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 4. Taklit ürünlerin ithalatı ve ihracatının engellenmesine yönelik müvekkillerimizin markalarının gümrük izleme sistemine kaydedilmesi, bu kayıtların yıllık periyotlarda yenilenmesi, gelen gümrük bildirimlerine karşı savcılıklar nezdinde şikayet işlemlerinin yapılarak akabindeki ceza yargılama sürecinin takip edilmesi ile hızlı ve olağan imha prosedürlerinin takibi,
 5. Taklit ürünlere karşı arama/el koyma prosedürlerinin takibi ve sürecin titizlikle yürütülmesi ile akabinde ceza davalarının açılarak sürecin ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay’da takibinin sağlanması.

Patent ve Faydalı Model Hukuku ve Vekillik Hizmetleri

Firmamız, yerli ve çok uluslu müvekkillerine patent ve faydalı model uyuşmazlıkları ile ilgili her konuda detaylı danışmanlık, avukatlık ve vekillik hizmetleri sağlamaktadır. Hizmetlerimizi Türkiye’nin her ilinde doğrudan ekibimiz ile sağlarken Türkiye dışında karşılaşılan uyuşmazlıkları da uzun süredir çalışmakta olduğumuz, güvenilir ve birçok global kuruluş tarafından ödüllendirilmiş çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlamaktayız.

Patent ve Faydalı Model Hukuku ile ilgili Türkiye ve yabancı ülkelerdeki “danışmanlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Patent ve faydalı model uygunluk ve tescil edilebilirlik araştırmaları,
 2. Patent ve faydalı model kullanım araştırmaları,
 3. Taklit ürünlerin ve patent ve faydalı model hakkı ihlallerinin tespiti amaçlı piyasa araştırmaları, ürün alımları, delil tespitleri işlemlerinin yürütülmesi,
 4. Teknik ve hukuki mütalaaların butik bir anlayış gözetilerek müvekkillere özgü bakış açısıyla hazırlanması,
 5. Patent ve faydalı model temelli sözleşmelerin (lisans, devir, rehin ve benzeri sözleşmeler) hazırlanması,
 6. Müvekkillerimizin ARGE merkezlerinin yönetimi kapsamındaki her türlü danışmanlığın sağlanması ve çalışan buluşlarına yönelik her türlü gelir paylaşım modellerinin yapılması yönünde hizmetlerin sağlanması,
 7. Patent ve faydalı model lisanslama süreçlerinin baştan sona yürütülmesi ve bu konuda sektör dinamiklerine uygun yol haritaları çizilerek gerekli her türlü sözleşmenin hazırlanması,
 8. Yerli ve çok uluslu müvekkillerimize ve çalışanlarına patent ve faydalı model hukuku özelinde eğitimler verilmesi.

Patent ve faydalı modeller ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu ile yabancı patent ofisleri nezdinde yürüttüğümüz “vekillik hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ilgili bülten izleme hizmetlerinin sağlanması ve benzer olarak tespit edilen patent ve faydalı modellerin teknik ve hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 2. Yabancı patent ofisleri nezdinde bülten izleme hizmetlerinin çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlanması ve benzer olarak tespit edilen patent ve faydalı modellerin teknik ve hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 3. Patent ve faydalı model başvuruları için tarifname ve istem metinlerinin oluşturulması ve ilgili başvuruların yapılması ile sürecin tescil belgesi tahsisine kadar takip edilmesi,
 4. Patent ve faydalı model itirazlarının yapılması ve süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 5. Patent ve faydalı model itirazlarına karşı cevapların ve delillerin sunulması ile süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 6. Patent ve faydalı modellerin devir, rehin, rüçhan kayıt, yıllık ücret ödeme, birleşme/bölünme/ayni sermaye koyma, miras yoluyla intikal, sicil sureti düzenleme, lisans kayıt, geri çekme/vazgeçme işlemlerinin sağlanması.  

Patent ve faydalı model hukuku ile ilgili “avukatlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Konuların sulhen çözümü kapsamında online ve/veya fiziki delil tespiti işlemlerinin yapılması ve akabinde ihtarnamelerin gönderilerek sulh süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Menfi ve müspet tespit davaları ile ihtiyati tedbir talepli patent ve faydalı model iptal ve hükümsüzlük davalarının açılması ve müvekkillerimizin ilk derece hukuk mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 3. Maddi/manevi tazminat ve itibar tazminatı ile ihtiyati tedbir talepli patent ve faydalı model hakkına tecavüz ve haksız rekabet davaları ile patent gaspı davalarında müvekkillerimizin ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 4. Zorunlu lisans prosedürüne yönelik davalar ile işçi buluşlarından doğan uyuşmazlıkların hem tahkim hem de mahkemeler nezdindeki prosedürlerinin takibi.

Tasarım Hukuku ve Vekillik Hizmetleri 

Firmamız, yerli ve çok uluslu müvekkillerine tasarım uyuşmazlıkları ile ilgili her konuda detaylı danışmanlık, avukatlık ve vekillik hizmetleri sağlamaktadır. Hizmetlerimizi Türkiye’nin her ilinde doğrudan ekibimiz ile sağlarken Türkiye dışında karşılaşılan uyuşmazlıkları da uzun süredir çalışmakta olduğumuz, güvenilir ve birçok global kuruluş tarafından ödüllendirilmiş çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlamaktayız.

Tasarım Hukuku ile ilgili Türkiye ve yabancı ülkelerdeki “danışmanlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Tasarım uygunluk ve tescil edilebilirlik araştırmaları,
 2. Tasarım kullanım araştırmaları,
 3. Taklit ürünlerin ve tasarım hakkı ihlallerinin tespiti amaçlı piyasa araştırmaları, ürün alımları, delil tespitleri işlemlerinin yürütülmesi,
 4. Teknik ve hukuki mütalaaların butik bir anlayış gözetilerek müvekkillere özgü bakış açısıyla hazırlanması,
 5. Tasarım temelli sözleşmelerin (lisans, devir, rehin ve benzeri sözleşmeler) hazırlanması,
 6. Tasarım lisanslama süreçlerinin baştan sona yürütülmesi ve bu konuda sektör dinamiklerine uygun yol haritaları çizilerek gerekli her türlü sözleşmenin hazırlanması,
 7. Yerli ve çok uluslu müvekkillerimize ve çalışanlarına tasarım hukuku özelinde eğitimler verilmesi.

Tasarımlar ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu ile yabancı patent ofisleri nezdinde yürüttüğümüz “vekillik hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ilgili bülten izleme hizmetlerinin sağlanması ve benzer olarak tespit edilen tasarımların teknik ve hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 2. Yabancı patent ofisleri nezdinde bülten izleme hizmetlerinin çözüm ortaklarımız aracılığıyla sağlanması ve benzer olarak tespit edilen tasarımların teknik ve hukuki görüşlerimiz ile müvekkillerimize iletilmesi,
 3. Tasarım başvurularının yapılması ile sürecin tescil belgesi tahsisine kadar takip edilmesi,
 4. Tasarım itirazlarının yapılması ve süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 5. Tasarım itirazlarına karşı cevapların ve delillerin sunulması ile süreçlerin dava aşamasına kadar takibi,
 6. Tasarımların devir, rehin, rüçhan kayıt, yenileme, birleşme/bölünme/ayni sermaye koyma, miras yoluyla intikal, sicil sureti düzenleme, lisans kayıt, geri çekme/vazgeçme işlemlerinin sağlanması.  

Tasarım hukuku ile ilgili “avukatlık hizmetlerimiz” aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Konuların sulhen çözümü kapsamında online ve/veya fiziki delil tespiti işlemlerinin yapılması ve akabinde ihtarnamelerin gönderilerek sulh süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Menfi ve müspet tespit davaları ile ihtiyati tedbir talepli tasarım iptal ve hükümsüzlük davalarının açılması ve müvekkillerimizin ilk derece hukuk mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 3. Maddi/manevi tazminat ve itibar tazminatı ile ihtiyati tedbir talepli tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet davaları ile tasarım gaspı davalarında müvekkillerimizin ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,

Telif Hukuku Özelindeki Hizmetlerimiz 

Firmamız, yerli ve çok uluslu müvekkillerine telif haklarına dayalı her türlü uyuşmazlık için detaylı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Özellikle medya, bilişim, basım-yayın sektörleri başta olmak üzere diğer ilgili sektörlerde faaliyet gösteren global çaptaki müvekkillerimizin telif hukuku anlamındaki her türlü ihtiyacına çözüm üretmekteyiz.

Telif Hukuku ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz aşağıda belirtilen ana başlıkları içermektedir:

 1. Telif hukuku özelindeki her türlü sözleşmenin incelenmesi ve bu konuda müvekkillerimize detaylı hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 2. Eserlerin Bakanlık nezdinde ihtiyari ve zorunlu tescil süreçlerinin takibi ile noterlikler nezdinde eserlerin tespiti işlemleri,
 3. Yerli ve çok uluslu müvekkillerimize ve çalışanlarına telif hukuku özelinde eğitimler verilmesi.
 4. Menfi ve müspet tespit davaları ile ihtiyati tedbir talepli telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet davalarının açılması ve müvekkillerimizin ilk derece hukuk mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil edilmesi,
 5. Telif hakkına tecavüz temelli maddi/manevi tazminat ve itibar tazminatı davalarında müvekkillerimizin temsili,
 6. Korsanla mücadele kapsamında her türlü tespit, hukuk ve ceza davaları ile akabindeki imha süreçlerin müvekkillerimizin temsil edilmesi,

Alan Adı Uyuşmazlıkları

Firmamız alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi tahkim ve dava süreçlerinde temsil etmektedir. Bu kapsamda her türlü alan adı davası, UDRP süreçlerinin takip edilmesi, alan adları ile ilgili stratejilerin oluşturulmasına yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, alan adı temelli sözleşmelerde dijital medya ekiplerine danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve alan adları temelli sınai hak ihlallerine yönelik hukuk ve ceza davalarının açılarak takibi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.