Bize Ulaşın

+90 212 948 22 20

Medya, Eğlence ve Reklam Hukuku

Medya, Eğlence ve Reklam Hukuku

Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanların birbirleriyle iletişimleri artmış ve bunun neticesinde de dijital araçlar çok daha yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda medya, eğlence ve reklam hukuku günden güne önemini arttırmış olup günümüzde hemen hemen günlük hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır.

Firmamız medya, eğlence ve reklam hukukunun burada bahsi geçen dinamiklerini dikkate alarak, dünya çapında faaliyet gösteren medya devi şirketlere, yerli ve yabancı yapım şirketlerine, oyunculara/senaristlere/yönetmenlere, müzisyenlere, ajanslara, menajerlik şirketlerine, telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliklerine, reklam/PR şirketlerine ve organizasyon şirketlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda müvekkillerimizi başlıca aşağıda belirtilen süreçlerde temsil etmekteyiz;

  1. Medya hukuku tabanlı sözleşmelerin (lineer ve lineer olmayan dizilere yönelik yayın ve yapım sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, oyuncu/senarist/yönetmen sözleşmeleri ve bunlara bağlı her türlü muvafakatnameler/mali hak devir beyanları, senaryolu/senaryosuz programların yapım sözleşmeleri, yerli/yabancı içeriklerin lisans sözleşmeleri, film/çizgi film/belgesel sözleşmeleri ve benzeri) müvekkillerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre çözüm odaklı yaklaşımlar ile hazırlanması ve incelenmesi,
  2. Müzik lisans ve kullanım sözleşmeleri ile meslek birlikleri ile yapılan sözleşmeler özelinde müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  3. Medya ve reklam şirketlerinde günlük işleyişte karşılaşılan her türlü sözleşmenin (ticari alım/satım, pazarlama, tanıtım, PR, reklam, reklam satış, ürün lisanslama, dijital medya, gizlilik, sulh sözleşmeleri ve benzerleri) müvekkillerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre çözüm odaklı yaklaşımlar ile hazırlanması ve incelenmesi,
  4. TV kanallarının ve SVOD platformlarının yayın lisansının alınması/yenilenmesi/geri çekilmesi hizmetleri,
  5. TV/VOD reklamlarının RTÜK pratiği dikkate alınarak ve diğer her türlü reklamın Reklam Kurulu’nun pratikleri dikkate alınarak incelenmesi ve bu konularda hukuki danışmanlık sağlanması,

RTÜK ve Reklam Kurulu kararlarına karşı idari yargı nezdinde iptal davalarının açılması ve müvekkillerimizin idare mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsili.