Bize Ulaşın

+90 212 948 22 20

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku modern çağın ve gelişen teknolojilerin odak noktasında yer alan, sürekli değişim ve gelişim gösteren, dinamik bir yapıya sahip ve çok uluslu kuralların uygulandığı global bir hukuk dalıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte dijitalleşmenin getirdiği en önemli meselelerden biri de sonsuz kişisel verinin toplanması, kullanılması ve bu verilerden bir şekilde fayda elde edilmesidir. Bu kapsamda getirilen düzenlemeler son yıllarda global bir yapıya kavuşmuş ve ülkeler ve bölgelerdeki uygulamalar birbirine yaklaşmıştır. Türkiye’de de yoğun şekilde kişisel veri ihlalleri gerçekleşmekte olup, buna yönelik yaptırımlar da ciddi boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle, özellikle verileri yoğun şekilde işlemek durumunda kalan büyük çaplı şirketler ile global yapıya sahip olmaları nedeniyle verileri yurtdışına aktarma ihtiyacı duyan çok uluslu şirketlerin bu alanda duydukları hukuki destek ihtiyacı artmıştır.

Firmamız, kişisel verilere yönelik mevzuatı ve düzenlemeler ile pratikteki uygulamaları dikkate alarak yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsamda müvekkillerimizin günlük hayatta veri işlerken ve/veya aktarırken ihtiyaç duydukları her türlü hukuki danışmanlığı sağlarken, ayrıca da muhtemel uyuşmazlıklarda müvekkillerimize avukatlık hizmetleri sağlamaktayız.

Bu kapsamda, yerli ve yabancı şirketlere her türlü uyum projesi, uyum projelerine sadakat kontrolleri, düzenli aralıklara verilen eğitimler, günlük hayatta kamu organlarının kararları neticesinde uygulanmak zorunda kalınan değişikliklerin kişisel verilerin işlenmesine yansımaları ve bunun sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen cezai yaptırımlara karşı alınabilecek hukuki aksiyonların değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması sağladığımız hizmetlerin bir kısmıdır. Aşağıda da, ilgili alanda sunduğumuz hizmetlerin bir kısmını tekrardan belirtmek isteriz;

 • Kişi veri envanteri hazırlanması,
 • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikaları hazırlanması,
 • Saklama ve imha politikası hazırlanması,
 • Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılması ve buna yönelik sözleşme hazırlanması,
 • Şirket politikalarının kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde yenilenmesi,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uyumun sağlanması amacı ile ticari elektronik ileti gönderimine ve şirket faaliyetlerine ilişkin süreçlerde hukuki destek sağlanması,
 • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde revizesi için yol gösterilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması adına tüm tedbirlerin alınması,
 • VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

Veri sorumluları arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması.