Bize Ulaşın

+90 212 948 22 20

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), TikTok Pte. Ltd.’ye (“TikTok”) ait uygulama hakkında 2023/134 sayılı kararı 1 Mart 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ait resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. 

TikTok uygulaması ile ilgili olarak açık rızanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun alınmadığı, kişisel verilerin elde edilmesi ve saklanması hususlarında hukuka aykırılıkların bulunduğu ve yazılıma ait birçok güvenlik açığı olduğu yönündeki muhtelif haberler ve şikayetlerden hareketle Kurul tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme çerçevesinde:

TikTok’un 2021 yılı Ocak ayında Gizlilik Politikasında güncelleme gerçekleştiği, güncelleme neticesinde metinde (i) 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarının “özel” olarak değiştirildiği ve (ii) bu sayede, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçilerin paylaştığı videoların görüntülenebileceği, videoları indirebilecek ve yorum yapabilecek kişilerin sınırlandırıldığı belirtilmekle birlikte; belirtilen güncelleme öncesinde varsayılan olarak profillerin herkese açık olarak görüntülenerek etkileşimde sınırlandırılma bulunmamasının hassas yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği, ayrıca kullanıcılara ilişkin risklerin belirlenerek risklerin azaltılmasına dair yeterli tedbir alınmadığını gösterdiği, 

  • 2021 yılı Ocak ayında Gizlilik Politikasının güncellenmesi öncesinde uygulamayı kullanan 13 yaş altı çocukların kişisel bilgilerinin görüntülendiği ve uygun ebeveyn izni olmadan çocuklar hakkında veri toplandığı, dolayısıyla uygulamayı kullanmış olan çocuklar üzerinde olumsuz sonuç doğma riskinin bulunduğu, 
  • Veri sorumlusunun internet sitesinde yer alan Gizlilik Sözleşmesinde Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme şartlarının tümünün belirtildiği, ancak hangi kişisel verilerin hangi amaçla ve hangi işleme şartına dayanılarak işlendiği hakkında net bilgi verilmediği, bu hususta veri sorumlusunca Kanun’un 4. maddesinde yer alan “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırı hareket edildiği, 
  • TikTok hesabı oluşturulurken kullanıcıların hesap oluşturmaya devam etmeleri halinde Hizmet Koşulları ile Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılacaklarının belirtildiği, ancak Hizmet Koşulları kısmında onay alınırken ilgili metnin henüz Türkçe’ye tercüme edilmediği, bu sebeple kullanıcılara içeriğin kolay anlaşılır bir biçimde sunulmadığı ve kullanıcıların kullanım şartlarını tam olarak anlayamadan kabul etmesinin ihtimal dahilinde olduğu, 
  • Platformda hesap oluştururken ya da hesap oluşturulup aktif olarak kullanılırken açık rıza alınmasına ilişkin herhangi bir durum ile karşılaşılmadığı, TikTok’un Gizlilik Politikasının, esasen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış bir metin olduğu, ancak açık rıza metni yerine de kullanıldığı, dolayısıyla açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından açık rızanın aydınlatma yükümlülüğünden ayrı olarak yerine getirilmesi şartının sağlanmadığı, 
  • Veri sorumlusu tarafından, profilleme amacıyla çerezler kullanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı, bu kapsamda yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı  değerlendirmelerinde bulunulmuştur.


Söz konusu değerlendirmeler çerçevesinde TikTok hakkında;

  • İlgili kişilerin doğru bilgilendirilmesi adına Hizmet Koşullarının bir ay içerisinde Türkçeye çevrilmesi, 
  • İgili kişilerin doğru bilgilendirilmesi için söz konusu Gizlilik Politikası metinlerinin üç ay içerisinde Kanun’a uygun hale getirilmesi, 
  • Gizlilik Politikasının, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Aşağıdaki bilgiler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
Telefon

+90 212 948 22 20

E-Mail Adresi

info@dlc.law